Prelegenci

Tematyka wykładów obejmuje ciekawe prace geodetów z regionu kujawsko-pomorskiego, które realizowali poza granicami Polski. Wykłady poszerzą również horyzonty kulturowe. Wykładowcy przybliżą na nich kulturę i zwyczaje krajów, w których realizowali praktykę geodezyjną.

JCh

inż. geodeta
Jerzy Chylewski

Budowa nowej stolicy Nigerii

Obsługa geodezyjna budowy
rafinerii gazowej
na Bonny Island (Nigeria)
BK

dr inż. geodeta
Bolesław Krystowczyk

Pozatechniczne aspekty
działalności geodety
za granicą
demo-attachment-87-Ellipse-108