Webinar 1

Budowa nowej
stolicy Nigerii

inż. geodeta
Jerzy Chylewski
17 Marca
9:00-10:30
budynek I
sala 10

Zagadnienia

Tematyka wykładów obejmuje ciekawe prace geodetów z regionu kujawsko-pomorskiego, które realizowali poza granicami Polski. Wykłady poszerzą również horyzonty kulturowe. Wykładowcy przybliżą na nich kulturę i zwyczaje krajów, w których realizowali praktykę geodezyjną.

Webinar 2

Obsługa geodezyjna
budowy rafinerii gazowej
na Bonny Island (Nigeria)

inż. geodeta
Jerzy Chylewski
23 Marca
9:00-10:30
budynek I
sala 11

Zagadnienia

Tematyka wykładów obejmuje ciekawe prace geodetów z regionu kujawsko-pomorskiego, które realizowali poza granicami Polski. Wykłady poszerzą również horyzonty kulturowe. Wykładowcy przybliżą na nich kulturę i zwyczaje krajów, w których realizowali praktykę geodezyjną.

Webinar 3

Pozatechniczne
aspekty działalności geodety za granicą

dr inż. geodeta
Bolesław Krystowczyk
31 Marca
9:00-10:30
budynek I
sala 10

Zagadnienia

Tematyka wykładów obejmuje ciekawe prace geodetów z regionu kujawsko-pomorskiego, które realizowali poza granicami Polski. Wykłady poszerzą również horyzonty kulturowe. Wykładowcy przybliżą na nich kulturę i zwyczaje krajów, w których realizowali praktykę geodezyjną.

Ważne informacje

Przewidywany czas trwania każdego z webinarów ok. 90 min