demo-attachment-87-Ellipse-108
demo-attachment-89-Ellipse-110
demo-attachment-129-Group-17
demo-attachment-129-Group-17
demo-attachment-129-Group-17

Seminarium

Rola i odpowiedzialność
uczestników procesu
inwestycyjnego
w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej
w budownictwie

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Auditorium Novum - Aula B

27 września 2023 godz. 9:00Bydgoszcz, Polska

Tematyka

Seminarium ma na celu określenie zasad poprawnej współpracy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza między kierownikiem budowy (robót), inwestorem i geodetą. Podczas seminarium będzie omówiona między innymi problematyka dotycząca aspektów prawnych i technicznych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Będą przedstawione informacje związane z istotą funkcjonowania bazy znaków geodezyjnych, systemem zarządzania oraz ich ochroną. Zapraszamy wszystkich uczestników seminarium do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym. Podczas panelu przewiduje się bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu opracowania standardów poprawnej i efektywnej współpracy.

Serdecznie zapraszamy.

Czas do rozpoczęcia seminarium

Dni
Godzin
Minut
Sekund
To nie był ostatni webinar.
Już wkrótce poinformujemy o następnym.

Już teraz zgłoś swoje uczestnictwo w seminarium

demo-attachment-289-alexandre-debieve-DOu3JJ3eLQc-unsplash-1
demo-attachment-281-Ellipse-113

Seminarium naukowo-techniczne 2023

Prelegenci

JCh

inż. geodeta
Jerzy Chylewski

Budowa nowej stolicy Nigerii

Obsługa geodezyjna budowy
rafinerii gazowej
na Bonny Island (Nigeria)
BK

dr inż. geodeta
Bolesław Krystowczyk

Pozatechniczne aspekty
działalności geodety
za granicą

Organizatorzy

baner_800x750
demo-attachment-281-Ellipse-113

UTP WBAiIŚ Geodezja i Kartografia

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka
dr inż. Małgorzata Sztubecka
mgr inż. Henryk Siuda
mgr inż. Robert Cieszyński
mgr inż. Sławomir Wnuk
mgr inż. Filip Szramkowski
dr inż. Adam Bujarkiewicz
dr inż. Marcin Malinowski
dr inż. Tomasz Janiak
dr inż. Marcin Karwasz
dr inż. Ryszard Okoński
mgr inż. arch. Łukasz Rosiak

Patronaty

Partnerzy

Ogłoszenie

PBŚ WBAiIŚ Geodezja i Kartografia

demo-attachment-281-Ellipse-113

Bilet uczestnictwa

Spersonalizowany

Bezpłatny

Jednorazowy udział

Rola i odpowiedzialność uczestników
procesu inwestycyjnego
w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej
w budownictwie

27 września 2023
godz. 9:00
Auditorium Novum - Aula B