Prelegenci

Techniki pomiarowe stosowane w geodezji i budownictwie służą do wykonywania pomiarów w procesie realizacji i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych oraz infrastruktury inżynierskiej. Obecnie coraz częściej sięga się do zintegrowanych metod pomiarowych z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego, bezzałogowych statków powietrznych i zdalnego monitoringu sensorowego odkształceń i przemieszczeń.

Karol Derejczyk

Karol Derejczyk

TPI - Naziemny skaning laserowy
Marcin Jałoszyński

Marcin Jałoszyński

TPI - Bezzałogowe statki powietrzne
Michał Dąbrowski (2)

Michał Dąbrowski

TPI - Zdalny monitoring sensoryczny
demo-attachment-87-Ellipse-108